“ผอ.อผศ.” ประดับเข็มทหารผ่านศึก ครบ70 ปี ยุติสงครามเกาหลี

“ผอ.อผศ.” ประดับเข็มทหารผ่านศึก ครบ70 ปี ยุติสงครามเกาหลี

“ผอ.อผศ.” ประดับเข็มทหารผ่านศึก พิธีรำลึกวาระครบรอบ 70 ปี ทหารไทยร่วมรบสงครามเกาหลี 6,200 นาย เสียชีวิต 136 นาย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2566 ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธาน ประดับเข็มทหารผ่านศึก พร้อมกับมอบหมวกหนีบองค์การฯ และของที่ระลึก ให้แก่ทหารผ่านศึกไทย ซึ่งได้เข้าร่วมรบในห้วงสงครามเกาหลี ระหว่าง พ.ศ. 2493 - 2496 และเป็นผู้แทนเดินทางไปเข้าร่วมพิธีรำลึกวาระครบรอบ 70 ปี ข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามเกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พ.อ. บุญยืน จันทุรัตน์, ร.ต.ต. นอม สุภาผล, พลทหาร ผ่อง บำรุงรักษ์ และ พันจ่าเอก ปรีชา  ภมรนิยม

“ผอ.อผศ.” ประดับเข็มทหารผ่านศึก ครบ70 ปี ยุติสงครามเกาหลี

โดยมี พ.อ.คิม คยอง ยอล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และ นาวาอากาศเอก รณยุทธ  หิรัญบูรณะ เลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

“ผอ.อผศ.” ประดับเข็มทหารผ่านศึก ครบ70 ปี ยุติสงครามเกาหลี

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2493 กองกำลังเกาหลีเหนือได้เปิดสมรภูมิยึดเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติ เข้าร่วมกองกำลังชาติพันธมิตร จำนวน 22 ประเทศ จนกระทั่งสงครามยุติลงด้วยการเจรจา กองกำลังชาติพันธมิตรได้รับชัยชนะ พร้อมกับยกย่องให้สมญานามทหารไทยว่า “กองพันพยัคฆ์น้อย (Little Tiger)” อันหมายถึงนักรบร่างเล็กที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บที่แหลมคม และเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่ห้าวหาญ ซึ่งได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อทำการต่อสู้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรีของทหารไทยในสมรภูมิต่างแดน ซึ่งสงครามในครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งทหาร เข้าร่วมรบกว่า 6,200 นาย โดยมีทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทั้งสิ้น 136 นาย