ฝนทิ้งช่วง เขื่อนวังร่มเกล้าแห้งสนิท ชาวบ้านเริ่มทำนาไม่ได้

เขื่อนวังร่มเกล้าวิกฤตหนักรอบ 40 ปี น้ำแห้งขอดมานานหลายเดือน ขณะที่ผ่านฤดูฝนมานาน 2 สัปดาห์ยังไม่มีฝนตกลงมาเติม โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ส่งผลให้แม่น้ำแควตากแดดเหนือเขื่อนตลอดสายกว่า 100 กม.น้ำแห้งสนิท ส่วนน้ำที่เก็บกักโครงการแก้มลิงเหลือน้อยเต็มที เกษตรกรชาวนายังไม่สามารถเริ่มทำนากันได้ ต้องชะลอการทำนาออกไปก่อนป้องกันความเสียหายหากฝนยังทิ้งช่วงออกไปอีก

ที่จังหวัดอุทัยธานี เข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการมานาน 2 สัปดาห์แล้ว แต่ฝนยังคงทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ส่งผลเขื่อนวังร่มเกล้าวิกฤตอย่างหนัก และทางด้านป่าต้นน้ำของเขื่อนวังเกล้าที่อุทยานแห้งชาติม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ล่าสุด เขื่อนวังร่มเกล้าในพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ในพื้นที่อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี แห้งลงอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะแม่น้ำตากแดดตลอดทั้งสายแห้งลงอย่างสิ้นเชิง รวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนในเขต อำเภอเมือง ก็แห้งลงอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน

 

สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงมานานข้ามปี  ทำให้ขณะนี้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ดังกล่าวทั้งพื้นที่เหนือเขื่อน และพื้นที่ท้ายเขื่อน ยังไม่มีพื้นไหนที่จะสามารทำนาเพาะปลูกข้าวได้ ซึ่งต้องชะลอการทำนาออกไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจว่าจะมี ฝนตกลงมาและมีน้ำเพียงสำหรับการทำนาเพาะปลูกข้าว เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งสถานการณ์น้ำของเขื่อนวังร่มเกล้า นับว่าแล้งที่สุด นับตั้งแต่สร้างเขื่อนเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2525 หรือ 41 ปี มาแล้ว

เช่นเดียวกับพื้นที่โครงการแก้มลิงบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาขี้ฝอย ตำบลทุ่งนาไทย และตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน มีพื้นที่จำนวนกว่า 2,200 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 22.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ล่าสุดมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 16.15 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงต้องสงวนไว้เพื่อในการอุโภคบริโภค ในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น รวมทั้งประกาศเตือนไม่ให้เกษตรกรชาวนาที่ใช้ประโยชน์จากโครงการแก้มลิงให้ชลอการทำนาออกไปก่อน  เพราะเสี่ยงกับสภาพความแห้งแล้งที่จะตามมา  

และจากภาพที่เห็นสภาพของท้องทุ่งนารอบพื้นที่ของเขื่อนวังร่มเกล้า และโครงการแก้มลิงยังคงแห้งสนิทเกษตรกรชาวนาได้แต่รอปริมาณน้ำฝนเท่านั้นจึงจะเริ่มเตรียมพื้นที่แปลงนา แต่ก็ยังมีเกษตรกรหลายรายได้นำรถไถมาไถเตรียมแปลงนาเอาไว้อีกจำนวนไม่น้อยหากฝนตกลงมาเพียงพอก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวทันที