ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

กรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสุขสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง ของประชาชนและราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

หม่อนฉันมีความยินดีที่ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองที่นับวัน จะยิ่งเจริญงอกงามและทวีเพิ่มพูน หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ด้วยสัมพันธไมตรีดังกล่าว เราจะเสริมสร้าง ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันนำไปสู่ประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว