เอ็ดยูเคชั่น ร่วมมือ สถาบันศึกษาแคนนาดา สานฝันเด็กไทยเปิดโลกกว้าง

เอ็ดยูเคชั่น ร่วมมือ สถาบันศึกษาแคนนาดา สานฝันเด็กไทยเปิดโลกกว้าง

EduDee จับมือ Education Exchange Foundation ติดปีกนักเรียนไทยสู่แคนาดา ผนึกโรงเรียนมัธยมกว่า 80 แห่ง ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

​สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ร่วมกับมูลนิธิ Education Exchange Foundation ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา “โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและแคนาดา” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมของประเทศไทย กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador)  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยนายยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เอ็ดยูเคชั่น เผยว่าด้วยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองโลก ผ่านการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยในครั้งนี้ ได้จัดพิธีสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา  และมีผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 80 โรงเรียน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

 

 

"ประเทศแคนาดานั้น ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงระดับโลก อีกทั้งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ยังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาเหนืออีกด้วย  โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยและแคนาดา” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะก่อประโยชน์แก่เยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกในอนาคต” นายยศวัจน์ กล่าว

​สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ เว็ปไซต์ edudee