เตือน 17 จังหวัด เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

เตือน 17 จังหวัด เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

ปภ.เตือน 17 จังหวัด เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงพื้นที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ภาคเหนือ :

 • แม่ฮ่องสอน
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • ลำพูน
 • ลำปาง
 • พะเยา
 • น่าน
 • ตาก
 • อุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

 • เลย
 • ชัยภูมิ
 • ขอนแก่น
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี
 • นครราชสีมา

ภาคกลาง :

 • กาญจนบุรี
 • สระบุรี

 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM 2.5) (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ เวลา 06.00 น.)

- ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาคเหนือ :

 • จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ ปาย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

 • นครพนม (อ.เมืองฯ) 
 • อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ)

 

- ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาคเหนือ :

 • แม่ฮ่องสอน (อ.แม่สะเรียง)
 • เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว แม่แจ่ม ฮอด)
 • เชียงราย (อ.แม่สาย เชียงของ)
 • ลำพูน (อ.ลี้)
 • น่าน (อ.เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)
 • สุโขทัย (อ.เมืองฯ)
 • กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ)
 • เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ)
 • ตาก (อ.แม่สอด)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

 • จ.เลย (อ.เมืองฯ)
 • หนองคาย (อ.เมืองฯ)
 • บึงกาฬ (อ.เมืองฯ)
 • หนองบัวลำภู (อ.เมืองฯ)
 • อุดรธานี (อ.เมืองฯ)
 • ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ)
 • ขอนแก่น (อ.เมืองฯ)
 • กาฬสินธุ์ (อ.เมืองฯ)
 • มุกดาหาร (อ.เมืองฯ)
 • ร้อยเอ็ด (อ.เมืองฯ)
 • นครราชสีมา (อ.เมืองฯ)
 • บุรีรัมย์ (อ.เมืองฯ)
 • ศรีสะเกษ (อ.เมืองฯ)

 

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

ภาคกลาง : จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร

ภาคใต้ : จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและ ระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง

เตือน 17 จังหวัด เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง