ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์รุ่นใหม่ Bivalent เช็กรายละเอียด/เงื่อนไขที่นี่

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์รุ่นใหม่ Bivalent เช็กรายละเอียด/เงื่อนไขที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์รุ่นใหม่ Pfizer (Bivalent) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์รุ่นใหม่ Pfizer (Bivalent) สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสามารถอ่านรายละเอียดและข้อแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่เลย

ข้อแนะนำในการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่ Pfizer (Bivalent)

  • ฉีดวัคซีน Pfizer (Bivalent) เข็มกระตุ้น ในผู้ที่มีประวัติได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
  • โดยเข็มที่ 3 มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน
  • เข็มที่ 4 มีระยะห่างจากเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
  • สำหรับการฉีดเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็ม 5 เป็นต้นไป ปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังคงจำกัด การเข้ารับวัคซีนจึงเป็นไปตามความสมัครใจและตามดุลพินิจของแพทย์
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และเคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
  • แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังติดเชื้ออย่างน้อย 6 เดือน

BivalentVaccine คืออะไร?

วัคซีน 2 สายพันธุ์ประกอบด้วยสารพันธุกรรม mRNA ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม (Wuhan-Hu-1) และ mRNA ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอย่างละครึ่ง โดยใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น

ช่วงวัน-เวลาที่ให้บริการ

  • ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.
  • งดให้บริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • มีค่าบริการตามที่สถานเสาวภากำหนดไว้ตามปกติ

สถานที่ : ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ตึกอำนวยการสถานเสาวภา ชั้นล่างสถานเสาวภา ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

 

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์รุ่นใหม่ Bivalent เช็กรายละเอียด/เงื่อนไขที่นี่