ททท. ร่วมกับ บิทคับ จัด "Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล"

ททท. ร่วมกับ บิทคับ จัด "Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล"

ททท. ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี จัดโครงการ "Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล" พัฒนาทักษะบุคลากร พร้อมก้าวสู่ High Value และ Sustainable Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บิทคับ อะคาเดมี จัดโครงการ "Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล" พัฒนาหลักสูตรการสร้าง NFT เพื่อมอบความรู้ให้แก่บุคลากรระดับผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆ ของ ททท. ยกระดับ Re-skill และ Up-skill ด้านเทคโนโลยี พัฒนาฝีมือให้ก้าวตามเท่าทันโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน เพื่อนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ High Value และ Sustainable Tourism

 

นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. เปิดเผยว่า ททท. มีแนวทางผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของ Demand และ Supply ที่ช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ Digital Tourism โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง Smart TAT & Enterprise Architecture รวมถึงนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับและสร้างระบบนิเวศใหม่ทาง การท่องเที่ยว ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกลยุทธ์ในปี 2566 โดย ททท. ขับเคลื่อนแนวคิด 3I ประกอบด้วย Innovation พัฒนานวัตกรรม Travel Tech, Investment ลงทุนพลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Intelligence สนับสนุน การใช้ Big DATA และเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ททท. ถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและออกแบบการใช้งาน สินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท Non-FungibleToken (NFT) จึงพิจารณาจัดโครงการหลักสูตร "Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล" ระยะสั้น 2 วัน จำนวนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ททท. สำนักงานใหญ่ และบิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ โดยมีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดำเนินการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บิทคับ อะคาเดมี

การอบรมภาคทฤษฎีประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Non-FungibleToken (NFT) รวมถึงการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการบรรยายหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเงินรูปแบบใหม่ไร้ศูนย์กลาง หรือ Decentralized Finance (DeFi) ทั้งนี้ บิทคับ อะคาเดมี ยังได้จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ "Workshop - NFT Journey" สอนวิธีการสร้างภาพ NFT และ AI ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานบนเว็บเพจ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมต่อยอดไอเดียจาก NFT ผ่านการนำเสนอโปรเจกต์ภายใต้โครงการของ ททท. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้เกิดความพร้อมในการพลิกโฉม การท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชัน

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จากัด เปิดเผยว่า บิทคับ อะคาเดมี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการ Digital Tourism พลิกโฉมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ร่วมกับ ททท. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กรที่จะมาขับเคลื่อนภาคอุตสหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ก้าวไปในอีกระดับ บิทคับ อะคาเดมี จะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนในประเทศให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลดิสรัปชันอย่างแท้จริง