"ในหลวง" โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.สุรยุทธ์" ผู้แทนวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.สุรยุทธ์" ผู้แทนวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก

"ในหลวง-พระราชินี" โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี​ ผู้แทนวางพวงมาลา เนื่องใน วันทหารผ่านศึก เชิดชูเกียรติทหารกล้า

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566​ เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ                   
โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรม​ ความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.สุรยุทธ์" ผู้แทนวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก

และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย สมาคม ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่าง ๆ ร่วมวางพวงมาลา

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.สุรยุทธ์" ผู้แทนวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 07.45 น. องค์การฯ ได้จัดพิธีจุดตะเกียงโบราณ และเวลา​ 08.00 น. ได้จัดพิธีจุดตะเกียงตามประทีปและสักการะอัฐิ เวลา 08.20 น. พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น    ประจำปี​ 2566 โดยมี พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธี 

และเนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก ผู้ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลี รวมทั้งให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกทั้งหลาย ในฐานะที่เป็นผู้ปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวผู้ยากไร้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” เลขที่ 038 -​731193-9หรือบริจาคผ่าน QR Code ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 3548587 ต่อ​41235  และ 41236 สำหรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯให้ "พล.อ.สุรยุทธ์" ผู้แทนวางพวงมาลา วันทหารผ่านศึก