สภาพอากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดต่ำกว่า 10 องศาฯ

อุทัยธานีสภาพอากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดต่ำกว่า 10 องศาฯ ผิงไฟคลายความหนาวเย็น

ที่จังหวัดอุทัยธานี สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ไม่เพียงแต่บนพื้นที่สูงติด ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอห้วยคต และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาต่างๆทั้งกระเหรี่ยง ละว้า และขมุก ต้องเผชิญกับความหนาวเย็น และหลายครอบครัวยังขาดเครื่องห่มกันหนาว ต้องออกมามาผิงไฟคลายความหนาวเย็นในช่วงกลางคืนก่อนเข้านอน และช่วงเช้าก่อนออกไปทำงาน โดยเฉพาะเช้าวันนี้นับว่าหนาวเย็นกว่าทุกวันที่ผ่านมาอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า 10 องศาเซสเซียล เหลือตัวเลขเพียงตัวเดียว

เช่นเดียวกับพื้นที่ราบของทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ก็ต้องเผชิญกับความหนาวเย็นเช่นกัน โดยในเช้าวันนี้ลดต่ำลงกว่าทุกวันผ่านมา และมีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง 12 – 13 องศาฯ ชาวบ้านในชนบทที่ขาดเครื่องห่มกันหนาวในหลายพื้นที่ อย่างภาพที่เห็นเป็นชาวบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านยางครึ่งเส้น ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน ต้องประสบกับภัยหนาว และต้องออกมารวมตัวกันก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็นก่อนที่จะออกไปทำงานทำนา ทำสวน ทำไร่ และทำงานรับจ้างทั่วไป

 

ในขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นดังกล่าวทั่วทุกพื้นที่นั้น ผู้ปกครองนักเรียนต้องหาสวมเสื้อกันหนาวหนาๆให้บุตรหลาน เพื่อคลายความหนาวเย็นขณะเดินทางไปโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งยังคงมาตรการป้องกันเชื่อไวรัสโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้าน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอล์ก่อนเข้าโรงเรียน หรือเมื่อทำกิจกรรมต่างๆแล้วต้อวงล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

นอกจากการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังสามารถป้องการการติดเชื้อไว้รัสต่างๆไดเป็นอย่างดีอีกด้วย และคุณครูยังบอกอีกว่านักเรียนที่เคยมาแต่เช้าก็ยังมีนักเรียนบางส่วนมาสาย และขาดเรียนจำนวนหนึ่ง เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ และต้องพาไปตรวจรักษา หลายคนต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีกด้วย