ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

"แม่บ้านสมาคมทหารบก" ร่วม "แม่บ้าน ศสพ." ทำกิจกรรมจิตอาสา ผลิตหมอนหลอดพลาสติกเพื่อสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระองค์ภา" ให้ทรงหายประชวรเร็ววัน


เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66  นางสุภัทรา  ดำรงค์ศักดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน ศสพ. และพลร่มหญิงจากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ (พธ.สกอ.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำหมอนหลอดพลาสติกเพื่อสุขภาพ” ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ 1 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี  

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

จากนั้น ทางคณะแม่บ้าน ศสพ. ได้นำไปถวายแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และมูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยมี  พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล (ผอ.รพ.อ.ป.ร.) เป็นผู้รับมอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 98 ใบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

โดยหมอนหลอดเพื่อสุขภาพดังกล่าว เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น แม้กระทั่งในประเทศไทยเอง

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถระบายอากาศได้ดี  ลดการสะสมของเชื้อโรค ไรฝุ่น ที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ซึ่งการใช้หมอนหลอดนี้จะช่วยลด และบรรเทาการเกิดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่ได้เริ่มมีแผลก็จะช่วยป้องกันการเกิดแผลได้ด้วยเช่นกัน 

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

นอกจากจะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยทางกายแล้ว ผู้ป่วยที่ได้รับหมอนหลอดจะได้สัมผัสถึงความรักความปรารถนาดีที่ทางคณะจิตอาสาได้ตั้งใจลงมือทำ และส่งต่อกำลังใจไปให้ผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ให้นำกลับมาใช้ซ้ำ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน 

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ

ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล "พระองค์ภา" แม่บ้านทหารบก - แม่บ้าน ศสพ. ผลิตหมอนสุขภาพ