พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-นายทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์สมเกียรติ หลังเสียชีวิตจากเหตุการณ์ "เรือหลวงสุโขทัย" อับปาง

วันนี้ (21 มกราคม 2565) เวลา 16.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม หรือ "ต้นเรือพลับ" ณ เมรุ วัดศรีเอี่ยม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ "เรือหลวงสุโขทัย" อับปาง

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

 

ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม หรือ "ต้นเรือพลับ" เป็นบุตรของ พลเรือเอก พลวัฒน์ และ หม่อมหลวง อารยา สิโรดม

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ เป็นข้าราชการกองทัพเรือ สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ตำแหน่ง ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 50 โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 107 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญคือ ผู้บังคับหมู่เรือตรวจการณ์ที่ 2 หมวดเรือที่ 2 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ/ผู้ช่วยต้นปืน แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย/นายทหารสื่อสาร แผนกยุทธการและสื่อสาร เรือหลวงสุโขทัย/ต้นหน แผนกเดินเรือ เรือหลวงสุโขทัย/รักษาราชการนายทหารการอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงสุโขทัย และผู้บังคับการ เรือ ต.81 หมวดเรือที่ 2 กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ และ ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

 

ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม หรือ ต้นเรือพลับ เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ถูกพายุคลื่นลมแรงจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลอ่าวไทย บริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ขณะดำรงตำแหน่ง ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

ตลอดพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลาหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานและประทานพวงมาลาที่หน้าหีบศพ ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ครอบครัวสิโรดม ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

พระราชทานเพลิงศพ "ต้นเรือพลับ" ครอบครัว-ทหารร่วมส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์

 

ขอบคุณภาพ กองทัพเรือ Royal Thai Navy