อัปเดต "น้ำท่วม" ยะลา-ปัตตานี เดือดร้อนกว่า 87 หมู่บ้าน เร่งให้การช่วยเหลือ

อัปเดต "น้ำท่วม" ยะลา-ปัตตานี เดือดร้อนกว่า 87 หมู่บ้าน เร่งให้การช่วยเหลือ

ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และปัตตานี รวม 3 อำเภอ 15 ตำบล 87 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณปลายแหลมญวน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้พื้นที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ยะลา และปัตตานี รวม 3 อำเภอ 20 ตำบล 101 หมู่บ้าน 11,405 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 15 ตำบล 87 หมู่บ้าน ภาพรวมระดับน้ำท่วมลดลง ดังนี้
 

1. ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยะหา และอำเภอสะเตงนอก รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 158 ครัวเรือน

2. ปัตตานี น้ำท่วมในอำเภอโคกโพธิ์ รวม 12 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,027 ครัวเรือน 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์  “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”