ผบ.ทบ.ส่งกำลังใจทหารปฏิบัติหน้าที่ชายแดน สกัดสิ่งผิดกฎหมาย

ผบ.ทบ.ส่งกำลังใจทหารปฏิบัติหน้าที่ชายแดน สกัดสิ่งผิดกฎหมาย

ผบ.ทบ. ขอทุกฝ่ายให้กำลังใจทหารชายแดนทำหน้าที่สกัดกั้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น สร้างความสงบสุขให้ประชาชน

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 

 

พร้อมทั้งได้เขียนอวยพรให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติงานชายแดนในโอกาสเทศกาลปีใหม่

" ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย จากพยันต์อันตรายทั้งปวง"

จากนั้น ผบ.ทบ.ระบุว่า ขอให้ทุกคน ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้นแต่ขอให้ครอบครัวและประชาชน ได้ช่วยกันส่งความสุขให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะทหารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆด้วย ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ช่วยกันดูแลปกป้องภัยต่างๆ ทั้งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆไม่ให้เข้ามา สร้างความไม่สงบสุข ให้กับประชาชน ในพื้นที่ส่วนกลางและตามตัวเมืองต่างๆ

จึงขอให้ย้อนมาระลึกถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานหนักโดยเฉพาะในช่วงโควิด- 19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาอย่างเข้มงวด ทุ่มเทและเสียสละรับมือภัยคุกคามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดที่มีเพิ่มมากขึ้นจากภายนอกประเทศ