เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค ดึงนักลงทุนนานาชาติ ขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัดกว่าพันล้านบาท

เปิดงานแล้ว งานกัญชงแห่งภูมิภาค "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" และ "The 2nd International Hemp Environmental Forum 2022" งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติครั้งแรกของไทย โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมกับ เอ็น. ซี. ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ และกลุ่มสมาคมพันธมิตรทั้งภายในประเทศและนานาชาติ และผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงาน ได้รับการต้อนรับโดย นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และมร.ทากาชิ โอกานุมะ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้แทนจัดงาน "The 2nd International Hemp Environmental Forum" ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดเงินสะพัดใน อุตสาหกรรมกัญชง ในประเทศไทยกว่าพันล้านบาท

โอกาสสำคัญในการขับเคลื่อน ธุรกิจกัญชง ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ และวัฒนธรรม รวมเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชง อาทิ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการปลูก ไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น เครื่องสำอาง ยาและเวชภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากผู้แสดงสินค้าทั่วโลกกว่า 300 ราย คาดผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน 

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่และอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันด้วยความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น กัญชงสามารถต่อยอดและเกิดประโยชน์มากมายแก่สังคมไทย ทั้งทางด้านสาธารณะสุขต่อการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงด้านอุตสาหกรรมที่กำลังจะเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจไทย และงานเสวนาในงานครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อความเข้าใจความเป็นไปได้ที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกัญชง 

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า ปัจจุบัน "กัญชง" นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นับเป็นความพยายามอันสําคัญของภาครัฐ เพื่อยกระดับกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย โดยงานนิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะผู้บุกเบิกให้มีการใช้เส้นใยกัญชงในการทอผ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวว่า Asia International Hemp Expo 2022 และ 2nd International Hemp Environmental Forum นับเป็นก้าวสำคัญของสมาคมที่สามารถจัดงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงภายในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตามที่ได้ประกาศความตั้งใจไว้ โดยจัดงานภายใต้แนวคิด "Hemp For All" เพราะ กัญชง เป็นพืชสำหรับทุกคน และเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนในทุกมิติของชีวิตคนเรา และสอดคล้องกับแนวคิดในการเป็นมิตรต่อโลก เป็นทางเลือกสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานจะมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมกัญชงมาจัดแสดงให้องค์ความรู้ เช่น วัสดุทางการแพทย์จากกัญชง รถไฟฟ้าจากไฟเบอร์กัญชงคันแรกของประเทศไทย ส่วนประกอบอากาศยาน และยานยนต์ รวมไปถึงยา อาหารแห่งอนาคต 

ขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธจากทั่วโลกกว่า 300 ราย ใน อุตสาหกรรมกัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจากการดำเนินการเตรียมการจัดงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี ร่วมกับพันธมิตรนานาประเทศ ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างมากของผู้ประกอบการทั่วโลกอย่างมาก โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมกัญชงไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท และคาดว่ามูลค่าตลาดกัญชง กัญชา กระท่อมของไทยจะเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

มร.ทากาชิ โอกานุมะ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้แทนจัดงาน "The 2nd International Hemp Environmental Forum" กล่าวว่า งานเสวนาระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด "New Innovation Landscape of Hemp" เพื่อสร้างองค์ความรู้ และจุดประกายความคิดจากนวัตกรรมของกัญชงที่เป็นมิตรต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้คน ซึ่งเป็นการรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในวงการกัญชงทั่วโลกมาให้คนไทยในงานนี้ ถึง 14 หัวข้อตั้งแต่แนวโน้มตลาดกัญชงโลก โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย หัวข้อสำหรับอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆ โดยวิทยากร 38 ท่าน จาก 15 ประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเรียนการประกอบธุรกิจกัญชง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสุขภาพ ยานพาหนะ อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวว่า Asia International Hemp Expo 2022 นับเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ รูปแบบ Business to Business หรือ B2B รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกัญชงครั้งแรกของอาเซียน โดยงานในครั้งนี้จะนําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชงในฐานะพืชเศรษฐกิจของประเทศ พืชชนิดนี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมหกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยในการเป็น "ศูนย์กลางกัญชงโลก" ในอนาคตอันใกล้นี้

ภายในงานจะมีการให้บริการเชื่อมโยงธุรกิจผ่าน "กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ" ระหว่างผู้ร่วมแสดงสินค้ากับผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ยังจัดให้มี "HEMP Supply Chain Zone" และ "Buyer Village" เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเสถียรภาพของราคาวัตถุดิบ และผลักดันยกระดับมาตรฐานคุณภาพ โดยความร่วมมือจากสมาคมพันธมิตร ซึ่งเป็นสมาคมผู้ใช้วัตถุดิบทั้ง 15 แขนงอุตสาหกรรมที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงปริมาณและมาตรฐานวัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อให้ผู้ปลูกหรือผู้ผลิตวัตถุดิบจะได้ประเมินและวางแผนการผลิตล่วงหน้า ลดปัญหา วัตถุดิบขาดแคลน หรือวัตถุดิบ ล้นตลาด ซึ่งจะมีปัญหาต่อมาตรฐานราคาต่อไป

งาน Asia International Hemp Expo 2022 มีมาตรการการจัดงาน โดยจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าจัดแสดงของทุกคูหาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับการจัดงาน และการคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยคาดว่าตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงานจะมีนักธุรกิจ และผู้สนใจในธุรกิจกัญชงเข้าชมงานกว่า 10,000 คน

สำหรับผู้ที่พลาดการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจในปีนี้ หรือผู้ที่พลาดการเข้าชมงานในปีนี้ สามารถติดตามข่าวการจัดงานในครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่ หรือไลน์ @Asiahempexpo โดยการจัดงานในครั้งต่อไป กำหนดจัดขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค เริ่มแล้ว "ASIA INTERNATIONAL HEMP EXPO 2022" งานมหกรรมกัญชงแห่งภูมิภาค