ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

วันนี้ (25 พ.ย.65) เวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับ ดังนี้

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

 

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ในการนี้ นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสัน เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายครรชิต วงศ์ไทย เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นำ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมชาย กิจสนาโยธิน นายบรรยาย นาคยศ และพลโท สุรพงศ์ เปรมบัญญัติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่