“มะเร็งปอด” หากตรวจคัดกรองก่อน เริ่มรักษาไว มีโอกาสหาย

“มะเร็งปอด” หากตรวจคัดกรองก่อน เริ่มรักษาไว มีโอกาสหาย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะแนวทางลดความเสี่ยงการเกิด “มะเร็งปอด” ชวนคนไทยตรวจคัดกรอง เริ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรก ช่วยเพิ่มโอกาสหายขาด

มะเร็งปอด นับได้ว่าเป็นภัยสุขภาพใกล้ตัวที่คุกคามประชาชนไทยอย่างเงียบๆ เพราะผู้ป่วยแทบไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ทำให้กว่าจะได้รับการวินิจฉัย โรคก็ดำเนินไปสู่ระยะลุกลามซึ่งรับมือได้ยากแล้ว

สถิติเผยว่า ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่สูงถึง 23,717 ราย หรือคิดเป็น 65 รายต่อวันโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวสูงถึง 20,395 ราย หรือคิดเป็น 56 รายต่อวันโดยเฉลี่ย ดังนั้น เพื่อดูแลตนเองและคนรอบตัวที่เรารัก LungAndMe แพลตฟอร์มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปอด จึงรวบรวมคลิปสั้นๆ จำนวน 3 คลิป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาแบ่งปันให้กับทุกคน เพราะมะเร็งปอดหากตรวจคัดกรองก่อน เริ่มรักษาไว มีโอกาสหายขาด 

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งปอด พร้อมแนะวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอด
 

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาไขข้องใจที่ว่า ถึงแม้จะไม่เคยสูบบุหรี่เลย ก็อาจป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดได้ พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม

“มะเร็งปอด” หากตรวจคัดกรองก่อน เริ่มรักษาไว มีโอกาสหาย

สามารถดูคลิปได้ ที่นี่

รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยว่า นวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกวันนี้พัฒนาไปมาก ดังนั้น หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรกและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดและอัตราการรอดชีวิต