สภากลาโหม ส่งกำลังพล ร่วมภารกิจ UNDOF ของ สหประชาชาติ

สภากลาโหม ส่งกำลังพล ร่วมภารกิจ UNDOF ของ สหประชาชาติ

สภากลาโหม เห็นชอบสนับสนุนกำลังพล ร่วมภารกิจสังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิงและถอนกำลังระหว่างอิสราเอลและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในเขตปลอดทหารบริเวณที่ราบสูงโกลัน ของ สหประชาชาติ

พันเอก จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลง ภายหลังการประชุมสภากลาโหมโดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุม

โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบสนับสนุนกำลังในภารกิจกองกำลังสังเกตการณ์แยกกำลังทหารของสหประชาชาติ (United Nations Disengagement Observer Force : UNDOF) ตามการร้องขอการสนับสนุนกำลังพลไทยในภารกิจ UNDOF ซึ่งเป็นภารกิจสังเกตการณ์ตามข้อตกลงหยุดยิงและถอนกำลังระหว่างอิสราเอลและสาธารณรัฐอาหรับซีเรียในเขตปลอดทหารบริเวณที่ราบสูงโกลัน ซึ่งปัจจุบันมีกำลังพลในภารกิจจำนวน 1,248 นาย เป็นกำลังทหาร 1,123 นายและฝ่ายพลเรือน 125 นาย

โดยสหประชาชาติขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารฝ่ายอำนวยการส่งกำลังบำรุง/นายทหารเทคนิคด้านกระสุนจำนวน ( SO LOG/ AMMUNITION TECHNICAL OFFICER)    1 ตำแหน่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับสหประชาชาติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับในขีดความสามารถของกองทัพไทย โดยการสนับสนุนกำลังพลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนเป็นบุคคล ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน 

อีกทั้งยังเป็นการรักษาบทบาทของไทยบนเวทีประชาคมโลกในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และการรักษาระดับการมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ