สัมผัสทะเลหมอกยามหน้าฝน ชมฝูงนกเงือก เขาบรรทัด

สัมผัสทะเลหมอกยามหน้าฝน มองนกเหยี่ยวอพยพบินผ่านลงใต้ ชมฝูงนกเงือกริมเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาบรรทัด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 จังหวัดพัทลุง ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยในแต่ละพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง มากขึ้น และอีกมุมหนึ่งที่อยากแนะนำชวนมาสัมผัสบรรยากาศริมป่าเขตรักษาพันสัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุง ท้องที่บ้านควนมอญ ม.7 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง ที่อากาศสดชื่นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะพื้นควนมอญ ที่รายล้อมด้วยเทือกเขา ทำให้เจ้าสวนยางพารา ได้ตัดโค่นและแปรสภาพสวนยางเป็นที่พัก แบบโฮมสเตย์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน โดยเฉพาะที่ภูเพชรหนุน โฮมสเตย์ ถือเป็นจุดชมวิว สัมผัสทะเลหมอก แห่งใหม่ของอำเภอกงหรา ที่บ้านควนมอญ ซึ่งตรงนี้นอกจากนักท่องเที่ยวได้ชมแสงแรก ในยามเช้า และสัมผัสทะเลหมอก แล้ว ช่วงสายของวันยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงนกเหยี่ยวอพยพ บินผ่านลงใต้ ทำให้นั่งมองได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมองเห็นฝูงนกเงือกกรามช้าง ที่กำลังอพยพกลับมาจากหากินทางใต้ เพื่อกลับไปทำรังวางไข่ในฝืนป่าทางเหนือ ในช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน บางฝูงแวะพักบนต้นไม้ริมเทือกเขา และสลับกับบางฝูงที่บินผ่าน ซึ่งน่าชมยิ่งนัก

ในขณะที่จังหวัดพัทลุง แม้จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตาม แต่บรรยากาศมุมท่องเที่ยวในการชมทะเลหมอกก็ยังสวยงามหลังฝนตกสายหมอกฝนยังล่องลอยไปตามแนวฝืนป่า ประกอบกับอากาศที่บริสุทธิ์ยามนักท่องเที่ยวมาเยือน

ด้านนางสาวเพ็ญศรี วรรณโก อายุ 38 ปี ภูเพชรหนุน โฮมสเตย์ กล่าวว่า ซึ่งที่บ้านควนมอญจุดชมธรรมชาติ ของอำเภอกงหรา ที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชนได้แปรสภาพจากการทำสวนยางพารา มาปรับเป็นจุดเช๊คอินทร์และท่องเที่ยวเพื่อสร้างทางเลือกสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

และที่ภูเพชรหนุน โฮมสเตย์ เช่นกันถือเป็นจุดชมวิว สัมผัสทะเลหมอก แห่งใหม่ของอำเภอกงหรา จ.พัทลุง ที่อยากแนะนำนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ซึ่งนอกจากภูเพชรหนุน โฮมสเตย์ ที่เพิ่งเปิดแล้ว ยังมี บ้านไร่ในมอญ ควนมอญ ภูสายไหม และภูสายไหมตะวันทอแสง มุมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส