ประกันสังคม ตอบกรณีพ่อแม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 1,400 บาททุกเดือน

ประกันสังคม ตอบกรณีพ่อแม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 1,400 บาททุกเดือน

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องพ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ หรือ เงินอุดหนุนบุตร 1,400 บาทในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ปี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องพ่อแม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ หรือ เงินอุดหนุนบุตร 1,400 บาทในทุกเดือน ให้บุตรได้จนถึงอายุ 6 ปี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่า พ่อแม่รีบลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือรับเงินรวม 1,400 บาท ให้บุตรได้ถึงอายุ 6 ขวบ ทาง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น

โดยเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทต่อบุตร 1 คน สามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน มิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 150

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เท่านั้น และมิใช่จำนวนเงิน 1,400 บาทตามข้อความที่กล่าวอ้าง

 

ประกันสังคม ตอบกรณีพ่อแม่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร 1,400 บาททุกเดือน

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม