สำนักพระราชวัง เตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักพระราชวัง เตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักพระราชวัง เตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สำนักพระราชวัง เตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักพระราชวัง เตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ