ยากัญชาเพื่อการแพทย์และทางออกของเศรษฐกิจไทย

ยากัญชาเพื่อการแพทย์และทางออกของเศรษฐกิจไทย

ตามที่ทุกคนกังวลถึงโอกาสการเสพติดกัญชา อันเนื่องมาจากสารทีเอชซีที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงก่อให้เกิดการแสวงหานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น โดยเป็นการเตรียมยาใหม่จากกัญชาที่มีกระบวนการเปลี่ยนสารเสพติดทีเอชซีให้เป็นสารที่ไม่เสพติด

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นร่วมมือของบริษัท ซาลัส จำกัด และบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด ในการดำเนินงานนั้น บริษัท ซาลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญมาตรฐานสูง

ทั้งเป็นโรงงานแห่งเดียวในประเทศที่สามารถสกัดสารสำคัญจากกัญชาและกัญชงให้มีความบริสุทธิ์มากกว่าร้อยละ 99.99 เหมาะที่จะใช้เป็นยา โดยมีกระบวนการแยกสารซีบีดีออกจากสารทีเอชซีที่มีประสิทธิภาพภาพสูง และมีปริมาณที่มากพอเพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตยาใหม่

บริษัทนำเทคโนโลยีทางเคมีสังเคราะห์และเภสัชกรรมมาเปลี่ยนสารทีเอชซีให้เป็น "สารซีบีเอ็น" และสารอนุพันธ์อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสพติด มีความปลอดภัยสูงเทียบเคียงกับสารซีบีดีที่วงการแพทย์ยอมรับในวงกว้างเพื่อใช้เป็นยา

ยากัญชาเพื่อการแพทย์และทางออกของเศรษฐกิจไทย

สิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้และต้องได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล

เราต้องการสร้างบริษัทยาสัญชาติไทย ที่มุ่งเน้นการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาที่ลดผลข้างเคียงหรือข้อกังวล เช่น การเสพติด

การทำงานร่วมกับบริษัท ซาลัส จำกัด เป็นก้าวที่สำคัญที่จะเสริมให้พี่น้องคนไทยที่ปลูกกัญชาและกัญชงมีตลาดที่ขยายตัวชัดเจนมากขึ้น โดยนำผลผลิตต้นน้ำจากการปลูกมาขายให้กับโครงการนวัตกรรมยาใหม่ ที่ต้องการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม

โดยต้องการขยายผลนวัตกรรมการเปลี่ยนสารทีเอชซีเป็นสารซีบีเอ็นสู่ภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

ยากัญชาเพื่อการแพทย์และทางออกของเศรษฐกิจไทย

ธนดี พันธุมโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาลัส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตยากึ่งสังเคราะห์ใหม่ที่จะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสารทีเอชซีที่มีในกัญชา

โดยมีการเปลี่ยนสารเสพติดทีเอชซีให้เป็นสารที่ไม่เสพติด “ซีบีเอ็น” ซึ่งได้รับการยอมรับกันในวงกว้างทั่วโลกว่าเป็นสารที่ปลอดภัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์และไม่ก่อให้เกิดการเสพติดต่อผู้ป่วย

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกัญชาและผู้ที่สนใจในรายละเอียดของโครงการสามารถติดต่อมายังบริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด ตามหมายเลข 080-4191919