น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พุ่ง 2,300 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเพิ่ม 0.30 เมตร

น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พุ่ง 2,300 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเพิ่ม 0.30 เมตร

สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา พุ่ง 2,300 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่ม 0.30 เมตร

 

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน (29 กันยายน 2565) เมื่อเวลา 06.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,554 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 1.47 เมตร ในขณะที่ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในเกณฑ์ 2,300 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.30 เมตร 

 

กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ที่อยู่ทางตอนบนของเขื่อนเจ้าพระยา ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้มากที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากทางหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือโทร.สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา