ผบ.ทร. อำลา ทัพเรือภาคที่ 3 ชื่นชมปฏิลัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

ผบ.ทร. อำลา ทัพเรือภาคที่ 3 ชื่นชมปฏิลัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

ผบ.ทร. อำลา ทัพเรือภาคที่ 3 ย้ำ ผู้บังคับหน่วย ดูแลหน่วยและสวัสดิการกำลังพล ผลักดัน "กองทัพเรือ"ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

26 กันยายน 2565  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนางศิริรัตน์  นิลสมัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ  ได้เดินทางมาเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต โดยมี พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ 

ผบ.ทร. อำลา ทัพเรือภาคที่ 3 ชื่นชมปฏิลัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมทั้งมอบโอวาทแก่กำลังพล และกล่าวอำลาเกษียณอายุราชการ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทัพเรือภาคที่ 3 ทุกนาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท พร้อมทั้งขอให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยความรักความสามัคคี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น มุ่งมั่นในอุดมการณ์ ในการทำความดี

ผบ.ทร. อำลา ทัพเรือภาคที่ 3 ชื่นชมปฏิลัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ได้มุ่งเน้นการพัฒนากองทัพเรือ ให้ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยนโยบายที่มุ่งเน้นให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถมีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ต้องดูแลหน่วยและสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อยซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพเรือไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ที่ว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา”