ชาวบ้านสบอาวสะอื้น "น้ำท่วม" ครั้งที่ 4 ในรอบปี

ชาวบ้านสบอาวสะอื้น "น้ำท่วม" ครั้งที่ 4 ในรอบปี

ชาวบ้านสบอาวกว่า 80 ครัวเรือน ครวญรับผลกระทบจาก "น้ำท่วม" ซ้ำเป็นครั้งที่ 4 ในรอบปีนี้ ระดับน้ำสูงถึง 1.5 เมตร ขณะที่เทศบาลตำบลสันติสุข เตรียมเสบียง-เรือไว้รองรับ พร้อมวางแผนระยะยาว ทำโครงการพนังป้องกันน้ำท่วม

  เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 26 กันยายน 2565 หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอสะเมิงและอำเภอแม่วาง ต้นน้ำแม่ขาน ทำให้เช้าวันนี้น้ำจากแม่น้ำขาน ซึ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่บ้านสบอาว หมู่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอ ดอยหล่อ บัานเรือนกว่า 80 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบระดับ "น้ำท่วม" สูง 1 เมตร 30 เซนติเมตร

สำหรับบ้านสบอาว หมู่ที่ 4 ได้รับผลกระทบหนัก เพราะพื้นที่ติดลำน้ำขานและเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มักเกิด "น้ำท่วม" บ่อยครั้งหากฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำขานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปกติหมู่บ้านแห่งนี้จะท่วม 1 ถึง 2 ครั้ง ในช่วงน้ำหลาก แต่ปี นี้ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แล้ว 4 ครั้ง

ชาวบ้านสบอาวสะอื้น "น้ำท่วม" ครั้งที่ 4 ในรอบปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายบรรพต วิหคเหิร นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่บ้านสบอาวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ยอมรับว่าการป้องกัน "น้ำท่วม" ทำได้ค่อนข้างยาก จึงเน้นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ จากพื้นที่ต้นน้ำ ก่อนแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูง ทำให้ สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ ไม่ได้รับความเสียหาย โดยแผนระยะยาวได้ ทำโครงการพนังป้องกัน "น้ำท่วม" ฝั่งขวายาว 100 เมตร ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติโครงการ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการหลังจากหมดฤดูฝน

ชาวบ้านสบอาวสะอื้น "น้ำท่วม" ครั้งที่ 4 ในรอบปี

ล่าสุด ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงทรงตัวเนื่องจากพื้นที่ต้นน้ำยังมีฝนตก และ ปริมาณน้ำในลำน้ำขานยังเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ เทศบาลตำบลสันติสุข เตรียมนำข้าวกล่องเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านปริมาณน้ำยังท่วมสูง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านเพราะการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น