บรอมส์โกรฟ ฉลองครอบรอบ 20 ปี ในไทย

บรอมส์โกรฟ ฉลองครอบรอบ 20 ปี ในไทย

โรงเรียน บรอมส์โกรฟ ฉลองครอบรอบ 20 ปี ในไทย

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ฉลองครบรอบปีที่ 20 ที่ก่อตั้งในประเทศไทย โดย ธิติ ภวัครานนท์  ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นอดีตประธานบริษัทโอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี 2545 ในชื่อโรงเรียนนานชาติวินด์เซอร์ ซึ่งต่อมา ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีประวัติอันยาวนานมากว่า 500 ปีและเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไปกลับชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติระบบอังกฤษและรับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ

บรอมส์โกรฟ ฉลองครอบรอบ 20 ปี ในไทย

“พวกเรามีความยินดีในการก้าวสู่ปีที่ 20 ในประเทศไทย ซึ่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีนี้ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงชุมชนโรงเรียนนานาชาติที่เข้มแข็ง คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศที่เราได้มอบให้กับนักเรียน และความสัมพันธ์อันดีที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้คือตัวขับเคลื่อนความสำเร็จตลอด 20 ปีที่ผ่านมา” ดร แดน มัวร์ ครูใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย กล่าว

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คณะบริหารมีความมุ่งหวังให้โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ เป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งแบบประจำและไปกลับที่เป็นเลิศที่สุดในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผนวกกับระบบโรงเรียนประจำที่ได้มาตรฐานโลก การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟจึงสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างสูงสุด และเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนได้เปิดตัวโครงการเสริมทักษะนักเรียน หรือ AEP ซึ่งเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆที่มีอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้ว นักเรียนจะได้เสริมทักษะที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทักษะที่มีความร่วมสมัยและเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เช่น การเขียนโค้ด ความรู้ด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) การเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ว่ายน้ำ ฟุตบอล ดนตรี และการแสดง

“เราเริ่มปีการศึกษาใหม่พร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีด้วยโครงการเสริมทักษะ ซึ่งช่วยยกระดับกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้หลากหลายขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด นั่นคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในอีกสิบหรือยี่สิบปีข้างหน้า” ดร มัวร์ กล่าว

งานกาล่าคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน นี้ โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ เข้าร่วม