เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีทุกคน บางซื่อ เข็ม 1 2 3 4 รีบเลย จำนวนจำกัด

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีทุกคน บางซื่อ เข็ม 1 2 3 4 รีบเลย จำนวนจำกัด

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา (Moderna) สามารถเข้ามารับบริการในรูปแบบ Walk in สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โมเดอร์นา (Moderna) หลังศูนย์ฯ ได้รับสนับสนุน "วัคซีนโมเดอร์นา" มาจำนวนหนึ่ง สามารถเข้ามารับบริการในรูปแบบ Walk in สำหรับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ดังนี้ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดต ประกาศปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

 

- เข็มที่ 1 วัคซีนโมเดอร์นา (ไม่มีบริการนัดเข็ม 2)

- ตั้งแต่เข็มที่ 2 ขึ้นไป วัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้

  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน
  • เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. เข้ารับบริการที่ประตู 2

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3 4 5 6 วัคซีนไฟเซอร์ผ่านเครือข่ายมือถือแล้ว
สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2.เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส กล้ามเนื้อครึ่งโดส หรือชั้นผิวหนัง

3.วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ วัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรีทุกคน บางซื่อ เข็ม 1 2 3 4 รีบเลย จำนวนจำกัด

 

CR ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ