โคราช แจ้ง 6 อำเภอ เฝ้าระวังลมมรสุม ดินโคลนถล่ม ปภ.เร่งป้องน้ำลำมูลทะลัก

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ประกาศแจ้งด่วนที่สุด เฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีและมูล 6 อำเภอ เตือนประชาชนติดตาม เตรียมป้องกันและแก้ไขบัญหาอุทกภัย

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศแจ้งโทรสารด่วนที่สุด กรณีกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ ในวันที่ 3-8 ก.ย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักรวมทั้งประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โดยเฝ้าระวังสถานการณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีและมูล ระดับมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แก้งสนามนาง อ.บ้านเหลื่อม อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.เมืองยาง และ อ.ลำทะเมนชัย ให้ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขบัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามการกิจหน้าที่และทรัพยากรในความรับผิดชอบ
 

ล่าสุด นายสิทธิพล เสงี่ยม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา (ผอ.ปภ.เขต 5 นม.) ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการระบายน้ำภายในหมู่บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง และสนธิกำลังร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 20 เครื่อง บริเวณท้ายเขื่อนพิมายและฝายบ้านขามใต้ 8 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งอัตราการไหลของน้ำเร่งระบายลงสู่ลำน้ำมูลให้เร็วยิ่งขึ้น