ข่าวปลอม! กระทรวงแรงงาน รับสมัครไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายได้ 40,000 บาท

ข่าวปลอม! กระทรวงแรงงาน รับสมัครไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายได้ 40,000 บาท

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่า กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายได้เดือนละ 40,000 บาท เป็นข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการเผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายได้เดือนละ 40,000 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาระบุว่ากระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี รายได้เดือนละ 40,000 บาท ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่กรมการจัดหางานเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E)  จำนวน 17 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ดูแลอาหาร 3 มื้อ สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนั้น การรับสมัครตามประกาศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564
 

อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานกำลังจะเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) ในตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช่างกล พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง และพนักงานฝ่ายผลิต รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการไปทำงานต่างประเทศ ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas ต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และติดตามข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/ หรือโทร.02- 247- 9423

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่กรมการจัดหางานเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และการรับสมัครตามประกาศดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์