อิทธิพลพายุ "มู่หลาน" อำเภอปัวคลี่คลาย แต่เฝ้าระวังน้ำท่วมตลอด 24 ชม.

อิทธิพลพายุมู่หลาน ถล่มอำเภอปัว จังหวัดน่าน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ แม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังต้องเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 65 นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว กล่าวว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุมู่หลาน ซึ่งมีฝนตกหนักตั้งแต่คืนวันที่ 11 ส.ค. 65 ถึงเช้าวันที่ 12 ส.ค. 65 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอปัว ซึ่งที่บ้านหนองเงือก ม.3 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชน โดย นายกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายจำรัส อินแก้ว. รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ลงพื้นที่ประสบสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมช่วยล้างบ้านเรือนผู้ประสบภัย
 

ในส่วนของ อำเภอปัว ได้ประสานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.อ.ปัว อบต.แงง ตำรวจสภ.ปัว นพค.31 อบจ.น่าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.พื้นที่ จนท.รพ.สต.แงง เข้าให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านหนองเงือก ม.3 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน โดยได้นำอาหารและน้ำดื่ม มอบให้ราษฎรที่ประสบเร่งดำเนินการเยียวยาแก้ไขสถานการณ์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้อย่างเร่งด่วน เช่น การมอบถุงยังชีพ การช่วยขนของขึ้นที่สูง การแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมนำกำลังจิตอาสารถน้ำเข้าช่วยล้างบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำหลากเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำหลากอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังต้องเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง