"พายุมู่หลาน" พ่นพิษ ระดับน้ำในเทศบาลเมืองน่าน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ

"พายุมู่หลาน" พ่นพิษ ระดับน้ำในเทศบาลเมืองน่าน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ น้ำไหลเข้าบริเวณใต้ผนังกั้นน้ำเข้าไปท่วมที่บ้านท่าลี่บริเวณน้ำท่วมซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2565 เทศบาลเมืองน่าน รับมือระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.60 เมตร อยู่ในขั้นวิกฤต ขณะนี้น้ำได้เต็มเข้าบริเวณใต้ผนังกั้นน้ำเข้าไปท่วมที่บ้านท่าลี่บริเวณน้ำท่วมซ้ำซาก แต่ทางเทศบาลก็พยายามสูบน้ำออกเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน และที่บ้านท่าล้อแสงดาว ขณะนี้น้ำได้ล้นท่อระบายน้ำ เริ่มเข้า ถนน และบ้านเรือนบางหลังแล้ว

"พายุมู่หลาน" พ่นพิษ ระดับน้ำในเทศบาลเมืองน่าน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทางด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน น้ำที่รั่วมาจากใต้ผนังบ้านพญาภู ไหลลงท่อระบายน้ำเพื่อเข้าสู่เครื่องสูบใต้ดิน ซึ่งเป็นเครื่องสูบไฟฟ้ารับกำลังไม่ไหว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับมือกับมวนน้ำ โดยปกติ 4 สี่แยกนี้น้ำจะท่วมที่ประมาณสูง 2.70 เมตร แต่ปีนี้ก็ถือว่าได้ประคองไว้จนถึงเอ่อผนังกั้นน้ำที่รั่วจากน้ำที่ขึ้นประมาณ 7 เมตรกว่าเกือบ 8 เมตรแล้ว

"พายุมู่หลาน" พ่นพิษ ระดับน้ำในเทศบาลเมืองน่าน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ

 

โดยจะติดตั้งเครื่องสูงเพิ่มที่บ้านพวงพยอม คาดว่าจะแก้ปัญหาได้ ตอนนี้ประคองสถานการณ์น้ำให้อยู่ในระดับนี้ หรือไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

"พายุมู่หลาน" พ่นพิษ ระดับน้ำในเทศบาลเมืองน่าน ยังอยู่ในขั้นวิกฤติ