ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาชนพร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (12 ส.ค.65) สำนักพระราชวัง จัดสถานที่บริเวณหอรัษฎากรพิพัฒน อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้สมาชิกราชสกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส คณะทูตานุทูต  ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนจากหน่วยงานเอกชน องค์กรต่างๆ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ราชสกุลอิศรางกูร ราชสกุลหัสดินทร ราชสกุลศุขสวัสดิ ทายาทสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายาในรัชกาลที่ 6 นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะองคมตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา จุฬาราชมนตรี ศาลปกครอง นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นอกจากนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์อิสระ สถาบันการศึกษา อาทิ หน่วยราชการในพระองค์ โรงเรียนจิตรลดา สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัทเอสซีจี เอกซ์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (จำกัด) มหาชน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศบริเวณประตูสวัสดิโสภา และสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมณีนพรัตน์ เพื่อรอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เย็นวันนี้ 12 สิงหาคม 2565

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

ปชช. พร้อมใจร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา