"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" 10 สิงหาคม พิษณุโลกจัดกิจกรรมวันครบรอบ 130 ปี

10 สิงหาคม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ผู้ว่าฯพิษณุโลก นำหน่วยราชการวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

10 สิงหาคม เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยราชการ วางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 อำเภอ วางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565

 

 

ด้วยวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน"

 

ซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมตามแบบโบราณราชประเพณี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว