กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ด้านการลด-แยกขยะ ให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด“DoDo&Friends” โดยมีน.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ คณะผู้บริหาร ดารานักแสดง อาทิ เจฟฟรี่ เบญจกุล กิก ดนัย เป็นต้น เข้าร่วม

นายชาตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิคุณ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง การแยกก่อนทิ้ง” ตาม หลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อกทม. เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กทม.ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ 10,000 ตันต่อวัน ทำให้ กทม.ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ปีละ 7 พันล้าน ดังนั้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เพื่อนำงบประมาณไปจ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น การศึกษา และสาธารณสุข แต่ถ้าไม่ลดจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะประเทศญี่ปุ่น เคยศึกษาปริมาณขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีเพิ่มขึ้น 14,000 ตันต่อวัน ซึ่งประชากรในกรุงเทพฯ มี 5-6 ล้านคน และยังมีประชากรแฝง รวมทั้งนักท่องเที่ยว รวมประมาณ 10 กว่าคน จึงคาดการณ์ว่าประชากร 1 คน จะผลิตขยะ 1 กิโลกรัม 

กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

นายชาตรี กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องยาก สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กว่า10 ปี แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมามีแนวคิดจัดทำหลักสูตร เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและสิ่งแวดล้อม บรรจุลงในแผนการเรียนการสอน ของโรวเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 437 แห่ง และจะขยายไปยังสังกัดอื่นๆ ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าวจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ

ด้าน น.ส.ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยเชื่อว่าเด็ก คือ กำลังสำคัญที่พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแยกขยะได้ดีที่สุด หวังว่าถ้าเด็กๆ ได้เรียนรู้จากกิจกรรม ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด สัตว์ต่างๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น และติดตามสื่อวีดีโอที่มูลนิธิคุณจะผลิตขึ้นมาอีกสิบตอนแล้ว เรื่องแยกขยะ จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเด็กทันที

กทม.จับมือ “มูลนิธิคุณ” โครงการส่งเสริมความรู้-ปลูกจิตสำนึก ลด-แยกขยะให้นักเรียนอนุบาล-ประถมฯ