ผบ.ทร. ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"

ผบ.ทร. ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ณ วัดครุฑ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ตลอดจนกำลังพลจิตอาสา
จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมกิจกรรม 

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำความสะอาดพื้นที่รอบพระอุโบสถ
พื้นที่ภายในลานวัด ตัดแต่งกิ่งไม้ งานทาสี และปลูกต้นไม้บริเวณลานอเนกประสงค์ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดครุฑ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์เด็กเล็กวัดครุฑ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดครุฑ และ
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง การจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การบริการตัดผม

ผบ.ทร. ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"

การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษาเบื้องต้นพร้อมตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นสายตา การให้บริการซ่อมจักรยานและรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ การบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกจาก รพ.ธนบุรี
และการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ผบ.ทร. ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบคูคลองให้กับ
ชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย โดยมี ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เป็นผู้รับมอบ ภายใต้ชื่อโครงการ “ คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี” ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับ ชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย ได้ดำเนินการพัฒนาคูคลอง โดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย ชุมชนมีความน่าอยู่ และมีสภาพภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ผบ.ทร. ทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"