รมว.คลัง ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ปัญหา "ลำไย"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ "ลำไย" ต.พญาแก้ว จ.น่าน หลังจากได้มอบหมาย ให้ ธกส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนแก้ปัญหาลำไยที่กำลังจะออกผลผลิต

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 ที่เกษตรแปลงใหญ่ลำไย บ้านพญาแก้ว ตำบลพญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการเกษตรและสหกรณ์ หรือ(ธ.ก.ส.)นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการธ.ก.ส นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง นางสาวสุรีศรี ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน นายนิวัตน์ชัย พรมมีเดชผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ            นายสมรรถพล ขอดเตชะ ประธานกลุ่มลำไยแปลงใหญ่ บ้านพญาแก้ว ได้ให้ข้อมูล ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นลำไยแปลงใหญ่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความรู้จากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะ ธกส.ได้ไปอบรมพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ และ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 27 ล้านบาท ยังเหลืออีก 2 ปีจะชำระหมด กลุ่มดังกล่าวมีสมาชิก 5 หมู่บ้าน 308 รายพื้นที่ 1,858 ไร่ผลผลิตในปีที่ผ่านมา เฉลี่ยกว่า 1,800 ตัน ขายได้กว่า 27 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้ของบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ล้านบาทเพื่อสร้างโรงคัดเกรด แปรรูปลำไย จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคัดเกรด อบแห้ง เครื่องคว้านเมล็ดลำไยเพื่อพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต กลุ่มดังกล่าวยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแปลงใหญ่ลำไย ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย
 

ซึ่งเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย ตำบลพญาแก้ว ได้รับปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านมามี 2 เรื่องใหญ่ๆคือสถานการณ์แพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลให้ลำไยแปลงใหญ่ ซึ่งเคยส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ส่งออกไม่ได้ ขณะที่ปัญหาแรงงาน ค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งการทำลำไยส่งออกจะต้องใช้แรงงานที่ชำนาญ ซึ่งที่ผ่านมาใช้รายงานจากกัมพูชา ปัจจุบันไม่สามารถนำเข้าแรงงานได้ ขณะที่การส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก มีปัญหา คือ ล้ง ของคนไทยไม่สามารถส่งออกไปได้

แต่ผู้ประกอบการ ที่เป็นนอมินีไทย ที่มีหุ้นส่วนธุรกิจ กับจีนจะสามารถส่งออกได้ การส่งออกลำไย ในปัจจุบัน ทางเกษตรจังหวัดน่านได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไปรษณีย์ไทย และกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการ ส่งเสริม บรรจุแพ็กเกจ บรรจุหีบห่อ ส่งขาย ทั่วประเทศ ทั้งทางไปรษณีย์ และทางออนไลย์ ส่งไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และทางภาคใต้ ซึ่งสามารถช่วยเกษตรเกษตรกรชาวสวนลำไยได้เป็นอย่างดี เกษตรกร สามารถจำหน่ายผลผลิตลำไยได้ ถึงแม้ค่าแรงจะมีค่าจ้างแรงงานสูง

จากนั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการเกษตรและสหกรณ์ หรือ( ธ.ก.ส.)และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโรงคัดแยกเกรด ลำใย ในการนี้ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย ตำบลพญาแก้ว ได้ยื่นหนังสือให้ทางรัฐมนตรี ช่วยเหลือ เกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอ ชาวบ้านได้ร้องขอ อ่างเก็บน้ำกอน ที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ถูกเลื่อนการประเมินการก่อสร้างมาหลายครั้ง ซึ่งหากอ่างเก็บน้ำกอน ดำเนินการแล้วเสร็จจะใช้ประโยชน์ได้ 3 อำเภอ คือ อำเภอเชียงกลางอำเภอปัว และอำเภอทุ่งช้าง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลประโยชน์กว่า 8,000 ไร่
 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของเกษตรแปลงใหญ่ลำไยบ้านพญาแก้วแห่งนี้ว่าได้ใช้เทคโนโลยี สามารถในการดำเนินการ ของเกษตรกร ส่งผลให้มีคุณภาพในการส่งออก ปัญหาในการขนส่งนั้น ได้มอบให้ ธกส.ร่วมกับ SCG เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงลำไยให้ผลผลิต ส่วนเรื่องการแปรรูป ลำไยนั้น ธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำล้านละร้อยให้กับเกษตรกร

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวกับ เกษตรกร ว่า ส่วนเรื่องอ่างเก็บน้ำกอนนั้น จะเร่งรัดประสานไปยัง กรมชลประทาน เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวให้ ส่วนกรณีปัญหาล้งจีนนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังที่ค่อนข้างจะแก้ยาก หากเกษตรกรไทยรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น เข้มแข็งและรักษาคุณภาพ จัดการตลาดที่ดี เพื่อส่งไปยังต่างประเทศ ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ในการเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกร และภาคธุรกิจ ซึ่งจะต้องทำงาน ประสานกับ กระทรวงต่างๆ ในการช่วยเหลือ ต่อไป