ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยในจ.เชียงใหม่ และวาตภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยในจ.เชียงใหม่ และวาตภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ และวาตภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ ประสานดูแลและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 6 ส..ค. 65 ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณสี่แยกช่วงสิงห์และบริเวณกาดก้อม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจากนี้ ยังได้เกิดสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา แยกเป็น

- นราธิวาส เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลตะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 5 หลัง ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

- ปัตตานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลรูสะมีแล อำเภอเมืองปัตตานี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4 หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

- ยะลา เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

ปัจจุบันทั้ง 3 จังหสัดสถานการณ์ยุติแล้ว

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง