เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

เช็กตารางการเดินทาง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 หลังจากอุบัติเหตุสายการบินนกแอร์ ลื่นไถลออกนอกรันเวย์

ความคืบหน้าภายหลังจาก สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ออกประกาศฉบับที่ 6 ขยายระยะเวลาปิดทางวิ่งสนามบินต่อ จนถึงวันที่ 5 ส.ค. 65 เวลา 22.00 น. จากอุบัติเหตุสายการบินนกแอร์ ลื่นไถลออกจากรันเวย์ 

จากการตรวจสอบความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายอากาศยานขัดข้อง Disabled Aircraft Removal เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 12.00 น. ทีมเคลื่อนย้ายได้ดำเนินการลากจูงอากาศยานขึ้นจากบริเวณพื้นที่ที่ล้ออากาศยานจมดินได้สำเร็จและสามารถลากจูงอากาศยานได้ระยะทางประมาณ 6 เมตร แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น "ล้อ Main Landing Gear ด้านซ้าย เกิดการทรุดตัว" ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทีมเคลื่อนย้ายได้ทำการตรวจสอบ

ในเบื้องต้นแล้วพบว่า มีน้ำขังใต้ดินจำนวนมากเนื่องจากฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาและในตอนเช้าก่อนเข้าปฏิบัติงานจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเกิดการทรุดตัว นั้น

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport - CEI  แจ้งข้อมูลการเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ตารางรถรับ-ส่งผู้โดยสาร สายการบินแอร์เอเชีย

- ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 10.00 น. และ 13.00 น.

- ออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ มายังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวลา 18.10 น. และ 20.40 น.

ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้ารับบริการรถรับส่ง ท่าอากาศยานเเม่ฟ้าหลวง เชียงราย-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชียล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเวลารถออก

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

 

ตารางรถรับ-ส่ง สายการบินนกแอร์

- เที่ยวบิน DD5101 รถออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 06.00 น.

- เที่ยวบิน DD5103 รถออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 10.10 น.

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

ตารางรถรับ-ส่ง สายการบิน ไทยสมายล์

- เที่ยวบิน WE131 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09.00 น

- เที่ยวบิน WE137 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 16.00 น.

- ผู้โดยสารทั้งสองเที่ยวบิน ออกเดินทางโดยรถบัสจากท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังจากรับสัมภาระทันที

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

ตารางรถรับ-ส่ง สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

- รถออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 09:00 น.

- รถออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ กลับมาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวลา 14:00 น.

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.

ตารางรถรับ- ส่ง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

- รถบัสออกเดินทางจาก ทชร. ไปยัง ทชม. เวลา 11.00 น. ณ ประตู 2 อาคารผู้โดยสาร ทชร.

- รถบัสกลับจาก ทชม. มายัง ทชร. เวลา 16.00 น. ณ ลานจอดรถบัสอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทชม. (ประตู 12)

- จุดรับลงทะเบียนเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ประตู 2 อาคารผู้โดยสาร ทชร.

เช็กตาราง รถรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง ไป สนามบิน เชียงใหม่ 4 ส.ค.