ผู้เข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย 5-6 ส.ค. 65

ผู้เข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย  5-6 ส.ค. 65

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" รายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น. วันละ 2 รอบ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” เข้ามารายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น. วันละ 2 รอบ ดังนี้

วันทำสัญญา 
รอบเช้า. เวลา 08.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 17.30 น.

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 

  •  ลำดับที่ 24,501 – 25,250 ลำดับที่ 25,251 – 26,000

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 

  • ลำดับที่ 26,001 – 26,750 ลำดับที่ 26,751 – 27,500
     

โดยจะทำสัญญาให้ได้รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวดเพียงสัญญาเดียว และมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 1 ก.ย.65 - งวดวันที่ 1 มิ.ย.66 หากรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ และขอให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ “ถุงเงิน” ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำสัญญา 

โปรดแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มและนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (ATK) ภายใน 24 ชม. มาแสดงก่อนเข้ารับทำสัญญา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2528 8688, 0 2528 9555, 0 2528 9541-7, 0 2528 503-7, 0 2528 9532-7 0 2528 9511-23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) 0 2528 9999

ผู้เข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย  5-6 ส.ค. 65