ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากบ.ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากบ.ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจาก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพ“ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน” (Leica Limited Edition) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากบ.ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำกล้องถ่ายภาพ “ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน” (Leica Limited Edition) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากบ.ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ

กล้องถ่ายภาพดังกล่าวเป็นรุ่นพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดับบนกล้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ กล้องดังกล่าวได้นำมาประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ ต่อไป

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากบ.ไทยเบฟเวอเรจ เฝ้าฯ