บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน โดย กรมบัญชีกลาง มีการเผยคลิปวิดีโอสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565

(2 ส.ค.2565) อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน โดย กรมบัญชีกลาง มีการเผยคลิปวิดีโอสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 และตอบคำถามสำหรับที่ประชาชนสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่ว่า ผู้ที่มีบัตรฯอยู่แล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ นั้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุด ครม.อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มอีก 2 เดือน เช็กเลย

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เช็กเลย เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ?

 

กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ ซึ่งหน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย

  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
  • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
  • สำนักงานเมืองพัทยา

 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่

หากต้องการเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งหากลงทะเบียนใหม่สำเร็จ ก็สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 256

หากผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่านจะสามารถให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

 

คุณสมบัติ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

 

 

สำหรับไทม์ไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 65) 

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65)

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

– เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนเมื่อไหร่ รายเก่าต้องลงใหม่หรือไม่

 

CR กรมบัญชีกลาง