"วราวุธ” เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

"วราวุธ” เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.นี้ จัดเต็มเวทีเสวนา กิจกรรมรักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” เผยรายละเอียดกิจกรรมการประชุม TCAC ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน วันที่ 5-6 ส.ค.นี้ อัดแน่นด้วยสาระ จัดเต็มกิจกรรมรักษ์โลกลดโลกร้อน โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ผู้ว่ากทม.”ชัชชาติ”ร่วมแจมบรรยายพิเศษ ชมผ่านไลพ์สด Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และThailand Climate Action Conference – TCAC 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทส. ได้กำหนดจัดการประชุม TCAC หรือ การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต้แนวคิด“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 6 ส.ค. 2565  

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ถือว่ามีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ในการนำมาซึ่งการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ปรับเปลี่ยนมุมมองในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า นำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลดการปล่อยคาร์บอน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยแนวคิดชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนาคตของลูกหลาน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม TCAC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

รมว.ทส. กล่าวอีกว่า ในการประชุม TCAC ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกกของประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จำลองรูปแบบการประชุม COP มาดำเนินการจัดในระดับประเทศ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งในส่วนของพิธีเปิด การจัดแสดงนิทรรศการ โดยเฉพาะเวทีเสวนา ที่จัดเต็มไปด้วยวิทยากร ผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเงิน เป็นต้น จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ tcac.deqp.go.th ,facebook fanpage : Thailand Climate Action Conference – TCAC และ facebook fanpage : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ในวันที่ 5 ส.ค. และกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านทาง Facebook Page : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC 

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของการประชุม TCAC  ในวันที่ 5 ส.ค. 65 หลังการลงทะเบียนในเวลา 8.30 – 9.30 น. เป็นพิธีเปิด โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) “เป้าหมาย Net zero 2065 เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” และการฉายวิดีทัศน์ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดและวิดีทัศน์ถ้อยแถลงจากประเทศที่มีความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไทย โดย เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond”  

 “ ส่วนภาคบ่าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ “คาร์บอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา (Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก, การเสวนา “เสริมพลังไทยสู่ความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” และหัวข้อ  “ธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Leading to Carbon Neutrality: Best Practices and Business Solutions)”  

สำหรับ วันที่ 6 ส.ค. 65 ในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (Plenary Hall)  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “ จากนโยบายสู่ความสำเร็จด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การเสวนาหัวข้อ “บูรณาการ Climate Change สู่การดำเนินงานระดับจังหวัด” (Climate Actions on Ground) และในหัวข้อนี้ มีการบรรยายพิเศษของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, การเสวนาหัวข้อความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s Climate Alliance: The Success Story-Tellers) ส่วนภาคบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นกิจกรรม The Way Forward ก้าวต่อไป เพื่อโลก เพื่อเรา เริ่มด้วย ถ้อยแถลงของผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน, การฉายวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event) และการแถลงข่าว The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนห้องเสวนา A (Panel Room A) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ พลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions), การเสวนาในหัวข้อ ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน (The Roles of Forests: Natural Climate Solutions), การเสวนาในหัวข้อ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture)  
ส่วนห้องเสวนา B (Panel Room B) เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. มีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การบริการข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban Resilience) การเสวนา ในหัวข้อ เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection) และการเสวนา ในหัวข้อ ตลาดคาร์บอนเครดิต: ตอบโจทย์ธุรกิจรักษ์โลกด้วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon Neutrality Business)