"กองทัพเรือ "จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง" ครบ 70 พรรษา

"กองทัพเรือ "จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง" ครบ 70 พรรษา

ผบ.ทร.นำกำลัง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ครบ 70 พรรษา

27 กรกฎาคม 2565  พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส ร่วมพิธี  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 71 รูป  จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดเครือวัลย์วรวิหาร  วัดชิโนรสารามวรวิหาร  วัดนาคกลางวรวิหาร  และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 10,710 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วยพันธุ์ปลายี่สก ปลาตะเพียนทอง และปลากระพงขาว ณ ลานทัศนาภิรมย์  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล   พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องเจ้าพระยา    โดยมีการแพร่ภาพการจัดพิธีของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกัน ผ่านการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม   ZOOM  ซึ่งการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามมาตรการด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

"กองทัพเรือ "จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง" ครบ 70 พรรษา

ต่อมาในเวลา 10.00 น
 ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือตลอดจนกำลังพลจากหน่วยต่างๆร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ

      สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกองทัพเรือแบ่ง พื้นที่จัดกิจกรรม 7 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่จังหวัดสงขลา พื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตลาด   รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาในส่วนของกองทัพเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย นางศิริรัตน์  นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน สถาบันการศึกษาและ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม  2565  โดยได้พัฒนาและทำความสะอาดรวมถึงการตัดแต่งกิ่งไม้และทาสีโดยรอบพระอุโบสถ

"กองทัพเรือ "จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวง" ครบ 70 พรรษา

รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดอัมพวา   ชุมชนวัดอัมพวา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวา  การมอบอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวา  การพัฒนาพื้นที่ชุมชนวัดอัมพวาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง  โดยจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ได้แก่ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การบริการตัดผม การให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับการตรวจรักษาเบื้องต้น  การให้บริการซ่อมรถจักรยาน /รถจักรยานยนต์ เบื้องต้น  การให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  การแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือ  การให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า