ตกเป็นเหยื่อ "ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่" รีบร้องทุกข์ DSI ฟัน "คดีพิเศษ" 

ตกเป็นเหยื่อ "ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่" รีบร้องทุกข์ DSI ฟัน "คดีพิเศษ" 

ผู้เสียหายถูกหลอกลวง เป็นเหยื่อ "ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่" กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI  แนะร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีพิเศษที่ 252/2565 

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI  ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า บริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนในลักษณะแฟรนไชส์และสัญญาการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ น้ำมันเพื่อการเกษตร คลังน้ำมัน โรงไฟฟ้าชุมชน และรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อนำเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ร่วมลงทุนได้ตามสัญญา จนเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนตกเป็นผู้เสียหายหลายราย นั้น

กรณีดังกล่าว นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับดูแล มอบหมายให้ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าวโดยด่วน ผลการสืบสวนพบว่า การกระทำของบริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับพวก เข้าข่ายอาจเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

ซึ่งพฤติการณ์ในการกระทำความผิดมีความซับซ้อน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศ อันถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศ กคพ. (ฉบับที่ พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 252/2565 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของบริษัท ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กับพวก ดังกล่าว ให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป

 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผ่านระบบ QR CODE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โทร. 02 831 9888 ต่อ 51196 หรือสายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 ในวันและเวลาราชการ

ตกเป็นเหยื่อ "ออสซี่ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่" รีบร้องทุกข์ DSI ฟัน "คดีพิเศษ"