ผบ.ทสส. ระดมกำลัง​ - ยุทโธปกรณ์​ รับมืออุทกภัย​ 24 ​ชั่วโมง โดยเฉพาะ​พื้นที่ กทม.

ผบ.ทสส. ระดมกำลัง​ - ยุทโธปกรณ์​ รับมืออุทกภัย​ 24 ​ชั่วโมง โดยเฉพาะ​พื้นที่ กทม.

ผบ.ทสส. ออกคำสั่งระดมสรรพกำลัง ​- ยุทโธปกรณ์​ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ​24 ​ชั่วโมง ทั่วประเทศพร้อมรายงานสถานการณ์ทุกวัน​ โดยเฉพาะ​พื้นที่ กทม.

25 ก.ค.2565 จากสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย 

ล่าสุด พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์​ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย​ (หน.ศบท.)ได้สั่งการให้​หน่วยขึ้นตรง​ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย( นขต.บก.ทท. นขต.ศบท.)เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และจัดกำลังสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยมอบหมายให้​ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา​ นทพ. ศปก.นทพ.ศบท. ขอให้ สนภ.1 -5 นทพ. ศปก.สนภ.1 - 5 นทพ.ศบท. และ นพศ.นทพ. ศปก.นพศ.นทพ.ศบท. ดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานสถานการณ์น้ำ และมรสุมในพื้นที่ พร้อมการปฏิบัติในการช่วยเหลือ ให้ ผบ.นทพ. หน.ศปก.นทพ.ศบท. และ นทพ.ศปก.นทพ.ศบท. ทราบ ทุกวันก่อนเวลา 16.30 น. โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

2.จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และตรวจความพร้อมในการปฏิบัติของหน่วยและหน่วยขึ้นตรง รายงานให้ นทพ. ศปก.นทพ.ศบท. ทราบ ภายในวันที่ 26 ก.ค.2565  โดยพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่เมื่อได้รับการประสานร้องขอ

พร้อมทั้งจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จาก สนภ.1 นทพ. ศปก.สนภ.1 นทพ.ศบท. จำนวน 2 ชุด และ นพศ.นทพ. ศปก.นพศ.นทพ.ศบท. จำนวน 1 ชุด เตรียมพร้อมปฏิบัติ  ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. เมื่อสั่ง​ และ สนับสนุนส่วนราชการ และจัดชุดสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ กทม.เมื่อได้รับการประสานร้องขอ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์