ปภ.รายงาน อุทกภัย 14 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงาน อุทกภัย 14 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ - ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 14 จังหวัด 20 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 392 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมี ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.ค. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และ ยะลา รวม 20 อำเภอ 29 ตำบล 65 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 392 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (ชลบุรี) แยกเป็น

-ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ พิจิตร รวม 9 อำเภอ 13 ตำบล 38 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 102 หลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 100 ครัวเรือน

-ภาคกลาง 2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน

-ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี และระยอง รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 17 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 190 หลัง

-ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา พื้นที่อำเภอเบตง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง