ม.จ.ภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง สิ้นชีพิตักษัย

ม.จ.ภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง สิ้นชีพิตักษัย

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง สิ้นชีพิตักษัย

ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์ข้อความ ผ่านเพจ จุลเจิม ยุคล ว่า ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัย

วันนี้ (23 ก.ค.65) ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์ข้อความลงในเพจ จุลเจิม ยุคล ว่า ขอแสดงความอาลัยต่อการจาก ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อคืนเวลา 03:00 น.

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระปนัดดา (เหลน)ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และเป็นพระนัดดา (หลาน)ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า องค์สุดท้าย)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

สำหรับพระประวัติ ม.จ.ภีศเดช รัชนีเป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กับหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ) มีโอรสและธิดารวม 3 คน ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี