กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันนี้ (15 ก.ค.65) เวลา 10.43 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการ คณะกรรมการพาราลิมปีกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ เพื่อรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2565 ที่เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์

 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรแก่นักกีฬา ก่อนร่วมแข่งขันกีฬาอาเชียนพาราเกมส์