โคราช เดินหน้ารณรงค์คุม"ไข้เลือดออก" คาดฝนนี้ ป่วย10000-16000 รายต่อเดือน

นครราชสีมา เดินหน้ารณรงค์ควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก หลังกรมควบคุมโรค คาดหน้าฝนนี้ จะพบผู้ป่วยมากถึง 10,000-16,000 รายต่อเดือน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 ที่โรงเรียนจักราชวิทยา ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พร้อมด้วย อสม.และเครือข่ายภาคี ร่วมในพิธีเปิดโครงการ

นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้พยากรณ์แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกปี 2565 พบว่า ประเทศไทยมีโอกาสพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ และอาจพบผู้ป่วยเพิ่มสูงสุดประมาณ 10,000 - 16,000 รายต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่ต้นปี ถึงวันที่30 มิถุนายน 2565 มีผู้ป่วยสะสม 322 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แยกเป็นรายจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วย จำนวน 137 ราย จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 51 ราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วย 8 ราย และจังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วย 126 ราย

อย่างไรก็ตาม การควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดี จะต้องส่งเสริมให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ , การใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย, การพ่นสารเคมีเพื่อลดประชากรยุงตัวแก่ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อาศัยการมีส่วนร่วมของ อสม. ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรค เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพาหะนำโรค และเพื่อลดอัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก” นายแพทย์สุเมธฯ กล่าว