วัดใน อ.โชคชัย นำเทียนเก่ามาตกแต่ง ร่วมงานเข้าพรรษา

คุ้มวัดดังอำเภอโชคชัย นำเทียนพรรษาเก่ามาหลอมและตกแต่งริ้วขบวน เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 ที่วัดใหม่สระปทุม ตำบลโชคชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อดีตแชมป์ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา หลายสมัย ซึ่งภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง พบว่าพระลูกวัดพร้อมด้วยชาวบ้าน ต่างช่วยกันนำต้นเทียนพรรษาเก่านำมาตกแต่งซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อเข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และนำเทียนเก่ามาหลอมใหม่ควบคู่กับการประยุกต์นำวัสดุใบตองมาตกแต่งริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา โดยเทียนพรรษาที่ตกแต่งขบวนรถ ความยาว 3 เมตร ลดลงจากเดิม รถขบวนแห่เทียนจะมีความยาว 1,820 เมตรซึ่งเทียนพรรษาเดิมยังคงบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา และ พุทธประวัติองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้าน ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศมนตรีตำบลโชคชัย บอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านทำให้ชาวบ้านว่างเว้นการทำกิจกรรมทำงานบุญร่วมกัน และภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ชาวบ้านได้นำต้นเทียนพรรษาเก่าเมื่อปี 2562 นำมาตกแต่งขบวนเทียนพรรษาใหม่ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นเทศบาลตำบลโชคชัย จะได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมีคุ้มวัดในพื้นที่ เข้าร่วม โดยแต่ละวันก็จะนำเทียนพรรษาเดิมมาตกแต่งเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรท ริ้วขบวนเพิ่มเติม โดยคุ้มวัดในพื้นที่มี 5 วัด อาทิ วัดใหม่สระปทุม-วัดนอก-วัดบิง-วัดใน-และวัดโบสถ์ และในส่วนริ้วขบวนแห่อต่ละคุ้มวัดแล้วแต่ชุมชนและวัดจะจัดเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวิถีพุทธให้คงอยู่สืบไป