สถานศึกษา ตลาดสด แหล่งระบาดโควิด BA.4/BA.5 ล่าสุดพบผู้ป่วยในพื้นที่ สั่งเฝ้าระวังเข้ม

โคราชผวา ! สถานศึกษา ตลาดสดเป็นแหล่งระบาดโควิด BA.4/BA.5 ล่าสุดพบผู้ป่วยในพื้นที่ สั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นสถานศึกษา ตลาดสดและกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 65 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ. นครราชสีมา แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยรายใหม่ 309 ราย รักษาอยู่ 4,412 ราย รักษาหาย 193,382 ราย ป่วยสะสม 198,113 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 57 ปี ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี ประวัติมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงและไขมันในเส้นเลือด รับวัคซีน 3 เข็ม เสียชีวิตสะสม 319 ราย

แพทย์หญิงอารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สิ่งที่เป็นห่วงและต้องเน้นย้ำกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 2,633,207 ราย ภาพรวมรับวัคซีน 2 เข็ม ร้อยละ 72.52 แต่ฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือเข็มกระตุ้นค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 31.72 โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ไม่ให้ความสำคัญมากนัก แม้นวัคซีนไม่สามารถป้องกันติดเชื้อแต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้มาก ขณะนี้ได้ขยายจุดบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 32 อำเภอ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง จัดสรรวัคซีนให้เลือกและสามารถดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิดสายพันธุ์ย่อย BA.4/BA.5 เชื้อกลายพันธุ์ของโอมิครอน ล่าสุดพบผู้ป่วย 8 ราย ในพื้นที่ติดเชื้อ สถานการณ์ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ส่งผลให้ตัวเลขที่รายงานแต่ละวันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง อาจทำให้ชาวโคราชการ์ดตกหรือปล่อยปละละเลย นอกจากนี้ สถานศึกษาทุกระดับได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไซต์และมีนักเรียนติดเชื้อค่อนข้างมาก แต่ไม่ต้องปิดโรงเรียน อาจทำให้แพร่เชื้อเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือคลัสเตอร์ จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เน้นสถานศึกษา ตลาดสดและกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมตัวจำนวนมาก